Darmowa dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Substancje szkodliwe i drażniące- jak się chronić siebie i pracowników ??

2017-01-26
Substancje szkodliwe i drażniące- jak się chronić siebie i pracowników ??

 


Szkodliwa substancja chemiczna (toksyczna) to substancja powodująca szkodliwe efekty w organizmach żywych.

EN14126 - Odzież chroniąca przed czynnikami infekcyjnymi.
EN13034 – Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami.
EN14605- Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami.
EN139821-Odzież chroniąca przed oddziaływaniem cząsteczek stałych.  

W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM SZEROKA OFERTA UBRAŃ SPEŁNIAJĄCYCH TE NORMY !

Substancje niebezpieczne, które występują w naturze lub są wytwarzane w procesie produkcyjnym to jeden z najgroźniejszych czynników wpływających na zdrowie pracowników. Ich obecność w miejscu pracy sprawia, że przełożony ma obowiązek podjąć szereg działań, aby ograniczyć ich wpływ. Konieczność ochrony przed takimi czynnikami potwierdzona została odpowiednimi przepisami prawa.

Co uważa się za substancję niebezpieczną w miejscu pracy

Ustawa z 11 stycznia 2001 roku na temat substancji i preparatów chemicznych określa, które z nich są szkodliwe dla zdrowia.
Na liście, w myśl powyższej ustawy znalazły się substancje i preparaty, które zostały zakwalifikowane, do co wskazanych kategorii:

 1. substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych,
 2. substancje i mieszaniny o właściwościach utleniających,
 3. substancje i mieszaniny skrajnie łatwopalne,
 4. substancje i mieszaniny wysoce łatwopalne,
 5. substancje i mieszaniny łatwopalne,
 6. substancje i mieszaniny bardzo toksyczne,
 7. substancje i mieszaniny toksyczne,
 8. substancje i mieszaniny szkodliwe,
 9. substancje i mieszaniny żrące,
 10. substancje i mieszaniny drażniące,
 11. substancje i mieszaniny uczulające,
 12. substancje i mieszaniny rakotwórcze,
 13. substancje i mieszaniny mutagenne,
 14. substancje i mieszaniny działające szkodliwie na rozrodczość,
 15. substancje i mieszaniny niebezpieczne dla środowiska.
Pokaż więcej wpisów z Styczeń 2017
pixel